Algemeen:

RB massages is een professioneel masseur, die op locatie en aan huis komt. De klant kan sport-, hoofdpijnmassage- en stoelmassages van mij verwachten. Ik verricht geen erotische behandelingen. Als ik als masseur voor seksuele handelingen wordt benadert, zal ik de afspraak per direct stop zetten. Je zal de afspraak volledig moeten vergoeden.

 

Hygiëne:

De klant moet ten alle tijden zorgen voor de juiste hygiëne. Is dit niet naar behoren, zal de masseur zijn werkzaamheden niet uitvoeren. Wanneer de hygiëne weer in orde is, mag de klant altijd nog een afspraak inplannen

 

Privacy:

Al uw gegevens die u met RB massages deelt, worden niet aan derden versterkt.

 

Klant verantwoordelijkheid:

De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste informatie aan de masseur m.b.t zijn/haar gezondheid.

 

Intakegesprek:

Voordat er behandeld wordt, zal de masseur van RB massages de klant een paar vragen stellen. Dit wordt gedaan om een beeld te krijgen hoe de klacht ontstaan is en waar de klant precies last van heeft. Tevens zal er worden gevraagd naar uw medische en sportieve achtergrond.

 

Gezondheid:

De klant dient ten alle tijden eerlijk aan te geven dat hij/zij een (medische) aandoening heeft en/of medicatie gebruikt. Bij constatering of twijfel tijdens de behandeling dat er informatie over een aandoening, ziekte of recente operatie wordt achter gehouden, heb ik het recht de behandeling te stoppen. Bij materiële of immateriële schade kan RB massages niet aansprakelijk worden worden gesteld. Ik als masseur zal de klant doorverwijzen naar een arts of specialist. Ben je onder behandeling bij een arts, specialist of therapeut dan kan je overleggen als een massage voor de klant geen probleem kan veroorzaken. Blijkt dit geen probleem te zijn dan mag de klant altijd een vervolgafspraak inplannen.

 

Contra Indicatie:

Bij contra indicatie mag er NIET of gedeeltelijk gemasseerd worden, tenzij de arts, specialist anders zegt.

Contra indicaties zijn:

 • Koorts
 • Griep
 • Ernstige vaatziekte
 • Trombose
 • Antibiotica
 • Ontstekingsremmers
 • Zwangerschap in de eerste 3 maanden
 • Verhoogde stofwisseling

Gedeeltelijke (relatief) contra indicatie:

 • Kanker
 • Zwangerschap (hangt ervan af hoe de zwangerschap verloopt)
 • Open wonden
 • Spataderen

Bij het gebruik van drugs of alcohol zijn massages uitgesloten.

 

Betaling:

Massages voor particulieren dienen contant te worden voldaan. In overleg met de masseur kan de betaling ook via Tikkie plaats vinden. 

 

Annulering:

Afspraken kunnen geannuleerd of gewijzigd worden tot 24 uur voor aanvang. Bij afspraken die op de dag zelf worden geannuleerd of verzet, zal 50% van het totale bedrag alsnog in rekening worden gebracht. Bij het niet annuleren of vergeten een afspraak na te komen zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.